logo-arxivers
logo-borsa-de-treball

REGISTRAR-SE

Si et una empresa o un organisme públic, i cerques un professional en gestió documental i arxiu, pots accedir als perfils dels associats que ho hagin autoritzat.

Només cal que et registris!

Condicions d'ús del servei

  1. Les dades requerides en l'alta d'empresa han de ser completades amb informació veraç.
  2. Les empreses hauran d'oferir contractes legalment vàlids, excloent-se expressament aquells en què no existeixi contraprestació pecuniària o que exigeixi la inversió de diners per part del candidat.
  3. Les empreses podran fer ús de les dades de perfil (inclòs el CV) per a constituir els equips professionals que es presentin a licitacions públiques, sempre i quan:
    • S’informi prèviament als candidats, que hauran de conèixer les condicions contractuals ofertes i manifestar el seu consentiment exprés
    • En cas d’adjudicació, es comprometi a contractar en primera opció els candidats proposats
  4. Als efectes previstos a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que faciliteu mitjançant aquest formulari s’incorporaran al fitxer “Borsa de treball”, del qual és responsable l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya (AAC), inscrit al Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que té per finalitat el tractament estadístic i la promoció laboral dels associats. Per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, com també per a comunicar qualsevol modificació de les vostres dades, cal que adreceu un escrit a l'AAC a l’adreça C. Rocafort, núm. 242 bis, 1r. pis, 08029 de Barcelona, o bé a l’adreça electrònica associacio@arxivers.com


Patrocinadors instuticionals
Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya. 2014
tel i fax 93 419 89 55 - Rocafort 242 bis 1r 08029 Barcelona.