logo-arxivers
logo-borsa-de-treball

Models de certificat per acreditar la prestació de serveis professionals

Necessites acreditar la teva tasca professional com arxiver i gestor documental? Posem a la teva disposició un model de certificat de serveis prestats per tal que les administracions i empreses contractants puguin certificar la prestació de serveis professionals, tant si les tasques s’han executat en règim de contractació laboral o en l’exercici lliure de la professió.

Descarregar model de certificat
Patrocinadors instuticionals
Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya. 2014
tel i fax 93 419 89 55 - Rocafort 242 bis 1r 08029 Barcelona.